Co tento kroužek nabízí?

V dramatickém kroužku si děti užijí plno zábavy při hraní různých dětských divadelních her. Hravou formou si osvojí spousty říkanek a pohádek. Naučí se mluvit zřetelně, vystupovat před ostatními. Kroužek učí děti soustředěnosti, prosadit se. Děti se učí spolupráci s ostatními a zároveň individualitě.

Dramatická výchova spadá pod estetickou výchovu – v této výchově se pracuje hlavně s rolemi. I u dětí se snažíme, aby se vciťovaly do rolí. Uvědomovaly si své okolí a lidi v něm žijící. Během kroužku se děti stávají někým jiným, než kým ve skutečnosti jsou.

Dramatizace známých českých a světových pohádek. Realitu necháváme přede dveřmi a užíváme si dramaťáček.

Pojďme objevovat

Co děti v kroužku čeká...

  • základy dramatiky - role
  • skupinové hry proti agresi, hry na získání nových kamarádů
  • hry na utužení vztahů s kolektivem
  • hry pro správnou komunikaci
  • hry na správnou výslovnost
  • znát a zvládnout vyprávět různé příběhy
  • základní znalost pantomimy
  • neverbální a verbální komunikace
  • získání dovednosti rétoriky a správné výslovnosti

Zaujali jsme Vás, ale stále váháte?

Přijďte se k nám podívat
a poznejte nás osobně

Chci osobní prohlídku
Rychlé kontakty

Volejte
+420 607 333 444
E-mail
info@skolkylabut.cz

Kontakty
Sociální sítě
Facebook Instagram Youtube