Jak předškolní příprava probíhá?

Dětem se pedagogové individuálně věnují podle potřeby

Naší snahou je do školních lavic připravit děti, které budou kvalitně a komplexně připraveny k povinné školní docházce a zároveň budou plynule ovládat jeden světový jazyk (anglický jazyk) na komunikativní úrovni.

Cílem našeho předškolního vzdělání je souhrnná výuka cizího jazyka, která plynule vstupuje do vzdělávacích aktivit, nezasáhne do správného vývoje mateřského jazyka, který je v předškolním věku velice důležitý.

Příprava probíhá během celého roku

Předškolní příprava v našich školkách je intenzivní proces, který setrvává během celého školního roku.

V září a začátkem měsíce října probíhají u předškolních dětí testy na školní zralost a školní připravenost. Podle výsledků se individuálně dětem věnujeme. V měsících od října do června probíhá příprava předškolních dětí každý den.

Chci znát cenu

Zaujali jsme Vás, ale stále váháte?

Přijďte se k nám podívat
a poznejte nás osobně

Chci osobní prohlídku
Rychlé kontakty

Volejte
+420 607 333 444
E-mail
info@skolkylabut.cz

Kontakty
Sociální sítě
Facebook Instagram Youtube