Čím naše česko-anglická školka vyniká?

Děti se učí komunikovat v angličtině i ve svém mateřském jazyce

Česko-anglická školka je jedinečným projektem velmi vysoké úrovně. Vytvořili jsme bohatý koncept a poutavé metody výuky, kdy děti přirozeně komunikují v anglickém jazyce, ale zároveň se rozvíjejí i v jejich rodném jazyce. Přirozené střídání českého a anglického pedagoga při činnostech je velkou výhodou, děti rozvíjí komunikaci v obou jazycích zároveň.

Moderní způsob výuky

Používáme nejmodernější a nejefektivnější způsoby výuky angličtiny v podmanivém prostředí, s ohledem na individuální přístup k osobnosti každého dítěte.

Velkým přínosem pro děti je, že od malička přichází do kontaktu s více jazyky. Poskytujeme laskavé prostředí, v malých skupinkách dětí. V anglickém jazyce dbáme převážně na bohatou slovní zásobu, aby se dítě nikdy nebálo cizím jazykem mluvit, dokázalo se vyjadřovat i ve složitějších slovních spojení a také umělo konverzovat na běžná témata a komentovat dění kolem sebe. Zároveň v rodném jazyce dbáme navíc na správnou výslovnost a tvoření slov a vět, kterou nám zajišťuje naše školní logopedka díky naší logopedické prevenci a následné péči.

V rámci školky nabízíme pestrou nabídku zájmových kroužků, které děti rozvíjejí po stránce pohybové, kreativní a hudební.

Chci znát cenu

Z česko-anglické školky děti odchází do základní školy

  • Nadstandartně připravené do školních lavic, díky kvalitnímu předškolnímu programu
  • Přirozeně komunikující ve dvou jazycích, díky bilingvnímu prostředí, ve kterém se dítě jazykově rozvíjelo
  • Se správnou výslovností v mateřském a anglickém jazyce, díky logopedické péči a rodilým mluvčím
  • S velkým rozhledem v nejrůznějších dovednostech, díky našim exkluzivním zájmovým kroužkům

Zaujali jsme Vás, ale stále váháte?

Přijďte se k nám podívat
a poznejte nás osobně

Chci osobní prohlídku
Rychlé kontakty

Volejte
+420 607 333 444
E-mail
info@skolkylabut.cz

Kontakty
Sociální sítě
Facebook Instagram Youtube