Spolupracujeme s rodiči

Spolupráce začíná první schůzkou a přijetím do školky nebo jeslí. Rodiče nám poskytnou důležité informace a sdělí svoje představy o principu výchovy. Díky tomu, že každá paní učitelka má pouze malou skupinku dětí, může jim plně věnovat individuální péči a tak i adaptace v novém prostředí probíhá pro vaše dítě příjemně.

Otevřenost rodinám by se měla projevit vstřícnou atmosférou a také v možnosti zapojit se aktivně do chodu školky a jesliček. Je pro nás velmi cenné slyšet Váš názor, nápad, ohlas na výchovu a budeme si vážit pokud se s námi o vše podělíte.

Pořádáme individuální pedagogicko-psychologické hodnocení dítěte s rodiči, kde hodnotíme celkový průběh vzdělávání, osobnost dítěte a hledáme další postup edukace.

Společně se bavíme

Pořádáme akce pro rodiče

Společně se potkáváme při nejrůznějších příležitostech, na kterých se podílí rodiče s dětmi. Jsou to třeba...

  • besídky
  • třídní schůzky
  • pálení čarodějnic
  • vítání jara
  • masopustní průvod
  • drakiáda

Jsme ve spojení

Aplikace Twigsee

S rodiči komunikujeme moderně a jednoduše. Co se děje u nás ve školkách zjistíte pomocí aplikace.

Všechny aktuality a průběh dne naleznou rodiče v aplikaci Twigsee. Učitelé několikrát týdně předávají rodičům informace o dění ve školce a vy tak snadno zjistíte, zda například není něco potřeba donést. Jednoduše také na pár kliknutí omluvíte dítě z docházky.

S kým spolupracujeme dále?

Dětská Mensa ČR a Centrum nadání

Neustále se u našich dětí snažíme objevovat jejich talenty a nadání, každý náš učitel je proškolený, jak s dětmi v tomto směru pracovat.

Výzkumy ukazují, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí do 7 let – a celých 50 % vznikne dokonce do 5 let. Proto spolupracuje s Centrem nadání a také s dětskou Mensou.


Děti Mensa

Nadace Jamie Olivera a Food Revolution Day

Naše mateřské školy jsou exkluzivně zapojeny do celosvětové nadace Jamieho Olivera a jeho projektu Food Revolution Day.

Chceme dětem ukázat, že zdravé jídlo může být zábava, že zelenina může chutnat i dobře a hlavně chceme, aby pochopily smysl, proč by měly zdravě jíst. Pravidelně podle Jamieho Olivera také vaříme v našem zájmovém kroužku Malý kuchtík.


Jamie's food revolution

Celé Česko čte dětem

Jsme rádi, že jsou naše školky a jesle součástí tohoto úžasného projektu.

V naší školce dětem denně čteme a to ne jednou. Pravidelné čtení se podílí na citovém vývoji dítěte, rozvíjí jazyk, paměť a představivost. Tím hlavním však je, že utváří čtecí návyky u dětí a tak podporuje získávání vědomostí po celý život. Čtení probíhá jak v rodném, tak v anglickém jazyce.


Celé Česko čte dětem

Zoologická zahrada Praha

Zoologickou zahradu v průběhu roku s dětmi pravidelně navštěvujeme.

Díky tomu mají děti jedinečnou možnost vidět všechna zvířátka, o kterých se v průběhu roku bavíme a objevujeme také zvířátka nová.

V současné době jednáme o adopci zvířátka v ZOO Praha.


Zoologická zahrada Praha

Botanická zahrada Praha

Naše školky pravidelně realizují návštěvy v botanické zahradě včetně účasti na přednáškách a akcích pod širým nebem.

Lektoři z botanické zahrady pro nás vždy připraví interaktivní program šitý na míru se spoustou názorných ukázek, tak aby byly děti aktivně zapojené, mohly vše vidět a vše si osahat. Výlety, výstavy a programy v botanické zahradě patří u dětí i učitelů mezi nejoblíbenější z našich akcí mimo prostory školky.


Botanická zahrada Praha 8

Základní škola Trojská

Mateřská škola Trojská labuť úzce spolupracuje se státní základní školou Trojská, která sídlí kousek od naší pobočky v Praze v Troji.

Pro žáky školy zajišťujeme výuku anglického jazyka, doučování nebo přípravu na testy a přijímací řízení. Intenzivní výuku anglického jazyka v odpoledních hodinách nabízí oblíbená Anglická družina, kde žáci procvičují a více rozšiřují základní dovednosti získané z hodin angličtiny při běžné výuce, zábavnou a hravou formou.


ZŠ Trojská

PED Academy

PED Academy (Primary Education Academy) se zabývá rozvojem a vzděláním dětí mladšího školního věku.

Po celé Praze mají bilingvní třídy na státní základních školách. Jedná se o propracovaný koncept, kdy je dítě vzděláváno bilinvgně od první třídy. Děti od začátku vyučují anglický rodilí mluvčí a česká paní učitleka. PED má vypracovanou souhrnnou koncepci vzdělávacího programu, zahrnujícího výuku anglického jazyka a dalších vlastních předmětů.

Naše děti jsou pro svou skvělou jazykovou vybavenost přednostně přijímány do jejich tříd.


PED Academy

Zdravé zoubky

V rámci naší mateřské školy pravidelně organizujeme přednášky a zábavné programy zaměřující se na zubní hygienu.

Vše je vedeno hravou a interaktivní formou. Certifikovaní lektoři učí pravidelně správnou techniku čistění zubů i naše učitele, aby mohli dětem zajistit optimální péči o jejich zoubky a jejich ústní dutinu. Součástí programů je i kontrola zoubků dětí zubní hygieničkou, která k nám dochází jednou za půl roku.

Samozřejmostí je každodenní čistění zoubků ve školce v době po obědě. Každý učitel je proškolený dentální hygieničkou a ví, jak si děti mají správně zoubky čistit. Využíváme básničky, motirické cvičení a písničky, abychom u všech dětí osvojily správné základy dentální hygieny.

Evropské projekty

Od 1.1.2021 – 31.12.2022 je naše mateřská škola realizátorem projektu „CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001965 - Začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do kolektivu mateřské školy a spolupráce s rodiči“, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 677.675,- Kč.

Od 1.9.2019 – 19.12.2021 je naše mateřská škola realizátorem projektu „CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0015492 - Rozvoj projektových aktivit pro děti, polytechnického vzdělávání a využití ICT ve výuce“, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 446.636,- Kč.

Od 1.8.2017 – 31.07.2019 je naše mateřská škola realizátorem projektu „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0005970 - Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků a rozvoj spolupráce s rodiči v prostředí školy“, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráci s rodiči dětí a žáků. Celková výše podpory činí 327.196,- Kč.

TENTO PROJEKT JE FINÁLNĚ UKONČEN.

Zaujali jsme Vás, ale stále váháte?

Přijďte se k nám podívat
a poznejte nás osobně

Chci osobní prohlídku
Rychlé kontakty

Volejte
+420 607 333 444
E-mail
info@skolkylabut.cz

Kontakty
Sociální sítě
Facebook Instagram Youtube