Každý den je nový den

plný aktivit a podnětů

Školky labuť jsou rájem pro děti ve spojení zábavy s učením hravou formou. Během celého dne je provází certifikovaní pedagogové a rodilí mluvčí, pod jejichž vedením si děti přirozeně osvojují anglický jazyk.

Součástí vzdělávání u nás je speciální pedagogická péče a systematická předškolní příprava. Naše děti úspěšně absolvují přijímací zkoušky do prestižních základních škol. Jedinečný přístup péče o děti v malých skupinkách usnadňuje dětem adaptaci, učení anglického jazyka a všestranný rozvoj.

Základem je

Tvořivé prostředí

Soukromé anglicko-české školky a jesle Labuť jsou jedinečnými projekty velmi vysoké úrovně na překrásných místech v Praze.

Prostory našich školek a jeslí mají nadstandardní vybavení jako je interaktivní tabule, moderní didaktické pomůcky, umělecká dílna, keramická pec, pohybový sál a další.

Jsou dětským rájem plným hracích možností s velmi kvalitní, intenzivní výukou anglického jazyka zábavnou formou a se zájmovými kroužky.

Jsme profící

Zkušený a spolehlivý tým

Považujeme za zásadní připravit naše děti na budoucnost, která na ně čeká a stále se zvyšující nároky, které na ně budou kladeny.

Anglické školky, anglicko-české školky a jesle tvoří sehraný tým pedagogů a rodilých mluvčí splňující velmi přísná kritéria přijetí. Spolupracujeme také s klinickým logopedem a logopedickým preventistou. Tito specialisté dbají na správný vývoj řeči u dětí.

Proč si vybrat právě nás?

 • Školky plně akreditovány Ministerstvem školství
 • Kvalitní koncepce výuky anglického jazyka s rodilými mluvčími
 • Pestrá nabídka sportovních i kreativních zájmových kroužků
 • Spolupráce v oblasti logopedie, logopedické prevence a psychologického poradenství
 • Kvalitní předškolní programy, naši předškoláci jsou úspěšní při přijetí na prestižní ZŠ
 • Jsme součástí Mensy ČR pro všestranný rozvoj dětí
 • Malé skupinky dětí umožňující individuální přístup s laskavou péčí
 • Důraz na zdravou a kvalitní stravu
 • Díky nadstandardnímu vybavení se řadíme mezi nejlépší soukromé školky
 • Neustále komunikujeme a úzce spolupracujeme s rodiči
 • Pravidelně pořádáme výlety a školky v přírodě, chodíme do muzeí, za zvířátky apod.
 • Pořádáme narozeninové oslavy a párty

Zakladatelka a majitelka

Sabina Křížová

Sabina je majitelkou a vůdčí osobností školek Labuť. Impuls k jejich založení přišel ve chvíli, kdy marně sama hledala kvalitní školku pro svou dceru a nechtěla se spokojit s průměrem.

Školky labuť proto založila jako jedinečná místa určená dětem s důrazem na vysokou úroveň prostředí, vybavení i tým pedagogů. Multismyslové vzdělávací činnosti a široká nabídka zájmových kroužků podporují děti po všech stránkách.

První pobočku Trojská labuť díky jejímu úspěchu záhy následovala Průhonická labuť a nejnovější projekt Enviromentálního centra v těsném sousedství Botanické a Zoologické zahrady v Praze 7.


Naše školky

Garant vzdělávání a předškolní přípravy

Jan Vodrážka

Honza je garantem vzdělávání v každé pobočce našich školek a jeslí, byl hlavní koordinátor vytváření filozofie vzdělávání, které je velmi důležité již od raného věku dítěte. Děti potřebují tvůrčí prostředí plné podnětů, které je díky kvalitně vytvořeným metodikám velmi inspirativní a děti si všechny získané dovednosti odnesou pro svůj budoucí dospělý život.

Zároveň je garantem předškolní přípravy a má s ní dlouholeté zkušenosti u nás i v zahraničí. Pro školní docházku vychoval už řadu dětí a ze zpětných vazeb ví, že příprava je úspěšná a děti jsou na přechod do školních lavic připraveni dokonale.

Zaujali jsme Vás, ale stále váháte?

Přijďte se k nám podívat
a poznejte nás osobně

Chci osobní prohlídku
Rychlé kontakty

Volejte
+420 607 333 444
E-mail
info@skolkylabut.cz

Kontakty
Sociální sítě
Facebook Instagram Youtube