Co tento kroužek nabízí?

Výtvarný a tvořivý kroužek rozvíjí u dětí umělecké nadání, estetické cítění a kreativitu. Děti jsou během celého bloku seznámeny s různými pro ně neznámými výtvarnými technikami. Naučí se pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály, přírodninami a netradičními materiály. Mohou se těšit na vyrábění věcí k různým příležitostem a vytváření sezónních dekorací. Drátování, smaltování, korálkování, kašírování, ubrousková technika, origami, malování na textil a mnoho dalšího.

POJĎME OBJEVOVAT

Co děti v kroužku čeká...

  • základní práce s papírem
  • zajímavé výtvarné techniky
  • osvojení si práce s nůžkami, barvami
  • získání zkušeností s různými druhy výtvarných pomůcek
  • práce s přírodním materiálem
  • rozvíjení talentu a kreativity
  • procvičování jemné motoriky

Zaujali jsme Vás, ale stále váháte?

Přijďte se k nám podívat
a poznejte nás osobně

Chci osobní prohlídku
Rychlé kontakty

Volejte
+420 607 333 444
E-mail
info@skolkylabut.cz

Kontakty
Sociální sítě
Facebook Instagram Youtube