Tanečky

Tanečky

V tanečním kroužku si děti rozvíjejí především schopnosti vnímat hudbu, vcítit se do ní, správné držení těla, základní taneční pohyby a poté i složitější pohyby. Přitom dostávají velmi kvalitní základy týmové práce, která je velice důležitá pro budoucnost. Děti si osvojí základy vážné hudby, baletu, klasických tanců, ale také především moderních tanečních stylů.

 

 

Kroužek nabízí:

 

  • seznámení s různými tanečními styly
  • rytmická cvičení
  • cílené procvičování jemné i hrubé motoriky
  • schopnost uvědomění si vlastního těla
  • koordinace v prostoru a prostorové vnímání
  • cílené odbourávání pohybových stereotypů

Aktuality

Pořád se něco děje

This website uses visitor cookies to provide services, personalize ads, and analyzing. By using this site you´re agreeing.