Španělština

Španělština

Španělština je jeden z nejrozšířenějších světových jazyků a dalším jazykem, který se u nás mohou děti naučit. Kroužek španělštiny se skládá z několika fází. Dítě se naučí základy tohoto krásného jazyka přímo s rodilým mluvčím. Bude umět pojmenovat věci kolem sebe, dokáže poděkovat i pozdravit. Výuka je vedena interaktivní formou, kde učitel kombinuje interaktivní tabuli, hry s dětmi a jiné poutavé aktivity. Kroužek je rozdělen do skupin začátečníků a pokročilých. Te estamos esperando :-)

 
Kroužek nabízí:

 

  • výuka hravou formou s rodilou mluvčí
  • základy dalšího světového jazyka
  • přirozená komunikace s lektorem a dětmi v cizím jazyce
  • využívání moderních metod pro nejkvalitnější výuku
  • práce na interaktivní tabuli, tanečky, písničky, básničky a další

This website uses visitor cookies to provide services, personalize ads, and analyzing. By using this site you´re agreeing.