Šikovné ručičky

Šikovné ručičky

Výtvarný a tvořivý kroužek rozvíjí u dětí umělecké nadání, estetické cítění a kreativitu. Děti jsou během celého bloku seznámeny s různými pro ně neznámými výtvarnými technikami. Naučí se pracovat s rozmanitými výtvarnými materiály, přírodninami a netradičními materiály. Mohou se těšit na vyrábění věcí k různým příležitostem a vytváření sezónních dekorací. Drátování, smaltování, korálkování, kašírování, ubrousková technika, origami, malování na textil a mnoho dalšího.

 

Kroužek nabízí:

 

  • základní práce s papírem
  • zajímavé výtvarné techniky
  • osvojení si práce s nůžkami, barvami
  • získání zkušeností s různými druhy výtvarných pomůcek
  • práce s přírodním materiálem
  • rozvíjení talentu a kreativity
  • procvičování jemné motoriky

This website uses visitor cookies to provide services, personalize ads, and analyzing. By using this site you´re agreeing.