Malý zahradník

Malý zahradník

Malý zahradník učí děti mít krásný vztah k přírodě a rostlinám. Poznávají kouzla zahrádky a růstu kytiček v každém ročním období. Děti pečují o rostlinky. Učí se jak rostliny vypadají, a co potřebují k životu. Poznají, kdy se jaká kytička, bylinka, zelenina, ovoce sází nebo seje.

Každý má své rostlinky o které se stará a učí se zodpovědnosti.  Děti si vysvětlují rozdíly mezi jedovatými a léčivými zástupci rostlinné říše. S dětmi procvičujeme multismyslové aktivity. Během her a činností v programu děti získají představu o tom, proč je příroda barevná, jak se barvy mění v průběhu roku.

 
Kroužek nabízí:

 

  • procvičování multismyslových aktivit
  • učí zodpovědnosti díky péči o rostliny
  • vysvětlení rozdílů mezi jedovatými a léčivými zástupci rostlinné říše
  • učí mít krásný vztah k přírodě a rostlinám
  • poznání kouzel přírody a barev, jak se mění během roku
  • učí, kdy se květiny, bylinky, zelenina a ovoce sází
  • radost z vlastně vypěstovaných rostlin

This website uses visitor cookies to provide services, personalize ads, and analyzing. By using this site you´re agreeing.