Jsme profíci

Zkušený, vyškolený, spolehlivý a oblíbený tým

Jsme profíci

 

Považujeme za zásadní připravit naše děti na budoucnost, která na ně čeká a stále se zvyšující nároky, které na ně budou kladeny. Školky Trojskou a Průhonickou labuť jsme vytvořili jako anglické školky, anglicko-české školky a jesle s nejvyšší úrovní po mnoha stránkách. Mezi priority patří: vysoká úroveň vybavení, tým pedagogů a rodilých mluvčí splňující velmi přísná kritéria přijetí.

 

Školka Trojská labuť sídlí v Praze 8 - Troji v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti. Moderní metody výuky anglického jazyka zábavnou formou a přirozeným způsobem, které zaručují, že se dítě skutečně anglicky naučí. Multismyslové vzdělávací činnosti a široká nabídka zájmových kroužků podporující dítě po všech stránkách. Školky a jesle splňují nejpřísnější hygienická, stavební a protipožární kritéria.

 

Díky úspěšnému projektu Trojské labutě byla otevřena pobočka v Průhonicích - Průhonická labuť.

Nyní probíhá výstavba jedinečného enviromentálního centra v sousedství Botanické a Zoologické zahrady na Praze 7.

 

 

     SABINA KŘÍŽOVÁ                                                    JAN VODRÁŽKA                         

 

 

 

 • jednatelka MŠ
 • manažer provozu
 • komunikace s rodiči

 

 

 • zástupce jednatele
 • pedagogicko - psychologické konzultace
 • přijímání nových dětí 

 POBOČKA PRAHA TROJA A ENVICENTRUM

                                                                              

 

DANA JAKUB 
 • headteacher 
 • práce s nejmenšími
 • komunikace s rodiči
 • adaptace dětí
 
 • headteacher  Envicentrum
 • hlasová výchova
 • výuka anglického jazyka
 • spolupráce s rodilými mluvčími
OLINA NATÁLIE 
 •  učitelka v jesličkách
 • výtvarné dovednosti
 • angličtina pro nejmenší
 • zpěv a hudební výchova
 
 • Učitelka ve školce
 • Hudební aktivity
 • Sportovní aktivity
SAM  KAREN 
 
 • Výuka anglického jazyka rodilým mluvčím
 • Hudební kroužek pro děti
 • Vedení kroužku sportovní aktivity
 
 • Výuka anglického jazyka
 •  Netradiční výtvarné aktivity
 • Vedení tématických kroužků
 JACOB  NATALIA 
 • výuka anglického jazyka 
 • Vedení sportovních aktivit
 • multikulturní vzdělávání
 
 •  Výuka angličtiny
 • Sportovní aktivity
 • Hudební kroužky

 

GONZALO   FILIP 
 
 • výuka anglického jazyka
 • španělština
 • vedení hudebních aktivit 
 • výuka anglického jazyka
 • bojové sporty
 • vedení sportovních kroužků 

 

 

POBOČKA PRAHA PRŮHONICE

 

IVANA JANA 
 • ředitel MŠ 
 • garant výuky anglického jazyka
 • hudební výchova
 • vedení předškolního klubu
 
 • zástupkyně ředietele
 • vedení pohybových aktivit
 • vedení zájmových kroužků
 • organizace
GEORGE MICAELA 
 
 •  lektor výuky anglického jazyka
 • lektor happy English
 • výuka vedena výhradně v angllické jazyce
 • hudební průprava dětí
 
 • výuka angličtiny rodillým mluvčím
 • hudební a výtvarné kroužky
 • sportovní aktivity
MIRKA  SABINA 
 
 • logopedická prevence
 • webové stránky
 • administrativa
 
 •  angličtina pro nejmenší
 • jesličky
 • kreativní tvoření
LADA  MIKY 
 
 •  Zdravotní sestra
 • Angličtina v jesličkách
 • Cvičení s nejmenšími
 • Zdravý životní styl
 
 • učitel anglického jazyka
 • jóga pro děti
 • hudební a sportovní činnosti 

Aktuality

Pořád se něco děje

This website uses visitor cookies to provide services, personalize ads, and analyzing. By using this site you´re agreeing.