Jsme profíci

Zkušený, vyškolený, spolehlivý a oblíbený tým

Jsme profíci

 

Považujeme za zásadní připravit naše děti na budoucnost, která na ně čeká a stále se zvyšující nároky, které na ně budou kladeny. Školky Trojskou a Průhonickou labuť jsme vytvořili jako anglické školky, anglicko-české školky a jesle s nejvyšší úrovní po mnoha stránkách. Mezi priority patří: vysoká úroveň vybavení, tým pedagogů a rodilých mluvčí splňující velmi přísná kritéria přijetí.

 

Školka Trojská labuť sídlí v Praze 8 - Troji v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti. Moderní metody výuky anglického jazyka zábavnou formou a přirozeným způsobem, které zaručují, že se dítě skutečně anglicky naučí. Multismyslové vzdělávací činnosti a široká nabídka zájmových kroužků podporující dítě po všech stránkách. Školky a jesle splňují nejpřísnější hygienická, stavební a protipožární kritéria.

 

Díky úspěšnému projektu Trojské labutě byla otevřena pobočka v Průhonicích - Průhonická labuť.

Nyní probíhá výstavba jedinečného enviromentálního centra v sousedství Botanické a Zoologické zahrady na Praze 7.

 

 

     SABINA KŘÍŽOVÁ                                                    JAN VODRÁŽKA                         

 

 

 

 • jednatelka MŠ
 • manažer provozu
 • komunikace s rodiči

 

 

 • zástupce jednatele
 • pedagogicko - psychologické konzultace
 • přijímání nových dětí 

 POBOČKA PRAHA TROJA

                                                                              

 

DANA   
 • headteacher 
 • práce s nejmenšími
 • komunikace s rodiči
 • adaptace dětí
  
OLINA JAKUB 
 •  učitelka v jesličkách
 • výtvarné dovednosti
 • angličtina pro nejmenší
 • zpěv a hudební výchova
 
 •  vedení kroužku Dramaťáček
 • hlasová výchova
 • výuka anglického jazyka
 • spolupráce s rodilými mluvčími
SAM TEREZA 
 
 • Výuka anglického jazyka rodilým mluvčím
 • Hudební kroužek pro děti
 • Vedení kroužku sportovní aktivity
 
 •  Vedení kroužku keramika
 • Vedení výtvarného kroužku
 • Zaměření na správný životní styl
 • Rozvíjení kreativity a umění
 KAREN  MILENA 
 • výuka anglického jazyka 
 • netradiční práce s výtvarným materiálem
 • vedení kroužku Science
 
 • výuka anglického jazyka
 • vedení kroužku joga
 • hudební výchova
 • tlumočník, překladatel

 

 JACOB  NATÁLIE 
 • učitel anglického jazyka
 • vedení sportovních aktivit
 • multikulturní vzdělávání
 • učitelka v jesličkách
 • hudební aktivity
 • sportovní aktivity pro nejmenší

 

 

POBOČKA PRAHA PRŮHONICE

 

IVANA MIRKA 
 • Headteacher 
 • Garant výuky anglického jazyka
 • Hudební výchova
 • Vedení předškolního klubu
 
 • Administrativa
 • Webové stránky
 • Logopedická prevence a péče
GEORGE MICAELA 
 
 •  lektor výuky anglického jazyka
 • lektor happy English
 • výuka vedena výhradně v angllické jazyce
 • hudební průprava dětí
 
 • Výuka angličtiny rodillým mluvčím
 • hudební a výtvarné kroužky
 • sportovní aktivity
JANA CHRISTINE 
 
 • Vedoucí učitelka v jesličkách
 • Vedení kroužku vaření
 • Sportovní aktivity
 
 •  Netradiční výtvarné techniky
 • Výuka angličtiny pro nejmenší
 • Vedení kroužku interactive Board
LADA SABRINA 
 
 •  Zdravotní sestra
 • Angličtina v jesličkách
 • Cvičení s nejmenšími
 • Zdravý životní styl
 
 • Učitelka v jesličkách
 • Zdravotní sestra/porodní asistentka
 • Angličtina pro nejmenší
 • Tanečky pro děti

Aktuality

Pořád se něco děje

This website uses visitor cookies to provide services, personalize ads, and analyzing. By using this site you´re agreeing.