Jsme profíci

Zkušený, vyškolený, spolehlivý a oblíbený tým

Jsme profíci

 

Považujeme za zásadní připravit naše děti na budoucnost, která na ně čeká a stále se zvyšující nároky, které na ně budou kladeny. Školky Trojskou a Průhonickou labuť jsme vytvořili jako anglické školky, anglicko-české školky a jesle s nejvyšší úrovní po mnoha stránkách. Mezi priority patří: vysoká úroveň vybavení, tým pedagogů a rodilých mluvčí splňující velmi přísná kritéria přijetí.

 

Školka Trojská labuť sídlí v Praze 8 - Troji v těsné blízkosti chráněné krajinné oblasti. Moderní metody výuky anglického jazyka zábavnou formou a přirozeným způsobem, které zaručují, že se dítě skutečně anglicky naučí. Multismyslové vzdělávací činnosti a široká nabídka zájmových kroužků podporující dítě po všech stránkách. Školky a jesle splňují nejpřísnější hygienická, stavební a protipožární kritéria.

 

Díky úspěšnému projektu Trojské labutě byla otevřena pobočka v Průhonicích - Průhonická labuť.

Nyní probíhá výstavba jedinečného enviromentálního centra v sousedství Botanické a Zoologické zahrady na Praze 7.

 

 

     SABINA KŘÍŽOVÁ                                                    JAN VODRÁŽKA                         

 

 

 

 • jednatelka MŠ
 • manažer provozu
 • komunikace s rodiči

 

 

 • zástupce jednatele
 • pedagogicko - psychologické konzultace
 • přijímání nových dětí 

 POBOČKA PRAHA TROJA A ENVICENTRUM

                                                                              

 

ADÉLA NATÁLIE 
 • ředitel MŠ Trojská labuť
 • koordinátor anglického vzdělávání
 • komunikace s rodiči
 • administrace
 
 • headteacher  Envicentrum
 • sportovni aktivity
 • oraganizace a chod MŠ
 • adaptace dětí
VERONIKA 

MIRKA

 
 •  učitelka v jesličkách
 • výtvarné dovednosti
 • angličtina pro nejmenší
 • zpěv a hudební výchova
 
 • Koordinátor
 • logopedická prevence
 • administrace
ANHELINA  SABINA 
 
 • výuka anglického jazyka 
 • dramatická výchova
 • vedení sportovních aktivit
 
 • Koordinator vzdelavání v AJ
 • angličtina pro nejmenší
 • organizace chodu MŠ
 KAMALINA  ELIZABETH 
 • výuka anglického jazyka 
 • Vedení sportovních aktivit
 • multikulturní vzdělávání
 
 • Rodilý mluvčí
 • výtvarné kroužky
 •  sportovní aktivity

 

GONZALO   LEE 
 
 • výuka anglického jazyka
 • španělština
 • vedení hudebních aktivit 
 
 • Učitel angličtiny
 • drama a divadelní kroužky
 • hudební příprava
BURA DEEPIKA 

 

 • učitel anglického jazyka
 • multikulturní vzdělávání
 • vedení hudebních kroužků
 • výuka anglickéího jazyka
 • vedení kreativních kroužků
 • pohybové aktivity

 

NAHID

 

  HADIA 

 • Učitel angličtiny 
 • Kreativec
 • podpora logického myšlení
 
 • učitelka angličtiny pro nejmenší
 • vedení zájmových kroužků
 • kreativní aktivity 

 

POBOČKA PRAHA PRŮHONICE

 

 

 

 

 

 

JANA NOJAN 
 • ředitel MŠ 
 • organizace v MŠ
 • vedení pohybových aktivit
 • administrativa
 
 • výuka angličtiny 
 • vedení pohybových aktivit
 • vedení zájmových kroužků
GEORGE ZUZKA 
 
 •  lektor výuky anglického jazyka
 • lektor happy English
 • výuka vedena výhradně v angllické jazyce
 • hudební průprava dětí
 
 • vzdělávání nejmenších
 • vedení zájmových kroužků
 • hudební  aktivity
MIRKA  SABINA 
 
 • logopedická prevence
 • webové stránky
 • administrativa
 
 •  angličtina pro nejmenší
 • jesličky
 • kreativní tvoření
LADA  KENA 
 
 •  Zdravotní sestra
 • Předškolní klub
 • Cvičení s nejmenšími
 • Zdravý životní styl
 
 • učitel anglického jazyka 
 • kolektivní hry v angličtině
 • výtvarné a sportovní činnosti 

                                                               

LENKA

 

   

 • Taneční aktivity
 • práce s nejmenšími
 • hudební kroužky
 • výtvarné aktivity
  

 

Aktuality

Pořád se něco děje

This website uses visitor cookies to provide services, personalize ads, and analyzing. By using this site you´re agreeing.